7 loại vật liệu mới sẽ thay đổi toàn bộ tương lai

13/12/2018

7 loại vật liệu mới sẽ thay đổi toàn bộ tương lai của ngành xây dựng ! Trước những thách[…]

Đọc tiếp >>

Vật liệu mới trong kiến trúc bệnh viện

13/12/2018

Vật liệu trong xây dựng và hoàn thiện công trình bệnh viện có vai trò quyết định trong việc đảm[…]

Đọc tiếp >>

Thiết kế bệnh viện dưới góc độ tiêu chuẩn hóa

13/12/2018

Trong các loại hình công trình công cộng, bệnh viện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đáng[…]

Đọc tiếp >>
Page 2 of 3123